Pronájem hřiště

Umělý trávník

Nabídka pronájmu fotbalového hřiště s umělým trávníkem III.generace – fotbalovým klubům, firmám, mužstvům, školám, učilištím adt...

Utkání 2.mužstev

Kategorie Nájem plochy Osvětlení Celkem nájem Poznámka
žáci 1600 500 2100
dorost 2000 500 2500
muži 2600 500 3100

Tréninková jednotka: samostatně jedno mužstvo v trvání 1,5 hodiny

Kategorie Nájem plochy Osvětlení Celkem nájem Poznámka
žáci 500 500 1000
dorost 800 500 1300
muži 1000 500 1500

Pozn.: V případě pronájmu hřiště pro sehrání mistrovského utkání je cena 2500,-Kč, bez ohledu na den či hodinu, ve které se utkání hraje, včetně kompletního zápasového zázemí.
V ceně není zahrnut poplatek za osvětlení hřiště.

Objednací, stornovací a slevové podmínky

Na osvětlení a pronájem kabin se sleva neposkytuje.
Sleva může být poskytnuta pouze za pronájem plochy za podmínek – počet opakování v týdnu více jak dvakrát.

V případě stornování objednávky je FK oprávněn si ponechat prostředky ze zaplaceného nájmu plochy:
30 dnů před uskutečněním nájmu 5%
20 dnů 10%
10 dnů 15%
5 dnů 20%
1 den 50%

Vhodná obuv na UMT : Gumotextilky, Turfy, Lisovky

Schváleno VV FK Calofrig Borovany dne: 14.10.2008

Kontaktní osoba: Ing. Kubeš Jiří, jednatel FK tel.: 603 712691, email: ing.kubes(a)seznam.cz

Webdesign by Kuby
All rights reserved © 2008
Standards: XHTML 1.0, CSS 2.1