Posilovna TJ

Posilovna TJ byla do roku 2006 v místnosti bývalé Základní školy na náměstí, proti autobusovému nádraží. Prostory byly stísněné a tak VV TJ rozhodl podat žádost o finanční pomoc do projektu LEADER+, na realizaci obnovy posilovny. Vytvořil program s názvem "Cvičíme spolu", který byl přijat s dotací 491 804 Kč.

Na modernizaci a přemístění posilovny byly Městem Borovany TJ pronajaty nebytové prostory bývalého školního klubu na zámku. Po splnění všech podmínek mohla být zahájena rekonstrukce pronajatých prostor na zámku. V listopadu 2005 začaly práce na stavebních úpravách s vybudováním nové elektroinstalace prostorách. Práce byly prováděny převážně svépomocí. Kromě stavebních úprav byly objednány nové stroje na cvičení. Veškeré práce byly dokončeny ve druhé polovině března 2006 a následovala instalace zařízení. Po instalaci zařízení již nic nebránilo otevření posilovny. Na Velikonoční pondělí 17.dubna 2006 byla ve 14:00 hodin nová posilovna (FITCENTRUM) TJ slavnostně otevřena přestřižením pásky starostou města panem PhDr. Malíkem a předsedou TJ Ing. Kubešem. Celkové náklady na novou posilovnu činily téměř 580 000 Kč bez spotřebované energie.

Úpravy pronajatých prostor budované posilovny
rekontrukce rekontrukce rekontrukce

Úklid zrekonstruovaných prostor
rekontrukce

Slavnostní otevření - přestřižení pásky
otevreni

Zdravice k otevření posilovny
otevreni otevreni

Webdesign by Kuby
All rights reserved © 2008
Standards: XHTML 1.0, CSS 2.1