Historie TJ

O založení tělovýchovné organizace v Borovanech se začalo vážněji mluvit v říjnu 1906, kdy se v hostinci na "Šišatě" sešlo pár nadšenců s myšlenkou založit v Borovanech Sokol. Aby získali určité zkušenosti, vstoupili do sokolské jednoty Trhové Sviny a posléze, když byl dostatečný počet zájemců, došlo k založení tělovýchovné jednoty Sokol Borovany. Tím památným dnem byl 26.duben 1908.

Cvičení prvních nadšenců bylo prováděno za nepředstavitelně provozních podmínek. Když se jednota začala vzpamatovávat z nesnází a primitivních začátků, přišla první světová válka, kdy byla činnost zastavena. Vedl k tomu i zákaz organizace Sokol rakousko-uherskými úřady.

Po válce se život postupně dostával do normálních kolejí. Také tělovýchova ožívala. Mladí lidé začínali provozovat různé sporty, které dosud v Borovanech nebyly provozovány. Nebylo však k dispozici potřebné místo, kde by se dalo veřejně sportovat. A tak TJ Sokol v roce 1922 zakoupila pozemek na cvičiště v místě, kterému se mezi lidem obecným říkalo "Lucerna". Lucerna ležela v prostoru ohraničeném Nádražní ulicí, ze severní strany tvořila hranici Trocnovská ulice a z jižního směru ležel bývalý hřitov, nyní pietní park. Dnes je tento prostor zastavěn bytovými objekty.

Sokolové začali provádět teréní úpravy, aby budoucí cvičiště bylo vodorovné. Odpracovali zde mnoho hodin zejména ručních prací, poněvadž v té době neexistovala mechanizace k přemisťování zeminy apod. Po provedení teréních úprav se na "sokolovně", jak se tomuto prostoru následně začalo říkat, provozovala veškerá sportovní činnost, včetně školní výchovy.

V roce 1929 došlo ke smlouvě představitelů TJ Sokol s vedoucím fotbalového sdružení Ottou Bruským a jeho zástupcem Vladimírem Malíkem o využívání cvičiště pro fotbalové tréninky a zápasy. Cvičiště však bylo pouze náhraškou a z mnoha důvodů nesplňovalo potřeby fotbalového klubu. Nové fotbalové hřiště vzniklo v roce 1942 na louce p.Vojtěcha Hrušky v prostoru, kterému se říkalo obecně "Za panskou zahradou". Od této doby zůstalo hřiště trvale na stejném místě. V současné době je zde pěkný sportovní areál se dvěma fotbalovými hřišti, tenisovými a volejbalovými kurty, běžeckou 100 m dráhou (zejména pro tréninky hasičských družstev) a kabinami se sociálním zařízením, kde ve střední části je klubovna – hospůdka s příjemným posezením.

Kromě sportovního areálu se TJ Calofrig Borovany může pyšnit zmodernizovanou posilovnou, která byla z původní jedné místnosti národní školy na náměstí přemístěna do upravených prostor na zámku (bývalý školní klub) a tělocvičnou Sýmalka, kterou TJ získala do pronájmu po otevření nové ZŠ v Borovanech v roce 1997.

Webdesign by Kuby
All rights reserved © 2008
Standards: XHTML 1.0, CSS 2.1